להקת אבבא על סיפון האלטלנה.

בספר לימוד האזרחות החדש קומם אותי בין היתר נושא הספינה אלטלנה שהטבעתה הושוותה לרצח רבין.

אני יודע , את ההיסטוריה משכתבים המנצחים, היום המנצחים הם מפלגות הימין שאינני כמה מהם הם באמת ממשיכי דרכם של אנשי האצ”ל , מכל מקום נזכרתי בשירה הנפלא של להקת אבבא ” THE WINNER TAKES IT ALL ” ואכן המנצחים משכתבים את “אלטלנה”, אז למי ששכח או למי שלא ידע, בחודש מאי 48 קמה מדינת ישראל, למדינת ישראל היה צבא אחד בלבד ושמו צה”ל,האצ”ל הביא בחודש יוני 48 ספינת נשק לישראלוביקש לחלק 20% מהנשק לפי ראות עיניו , לאנשי אצ”ל , ראש הממשלה בן גוריון התנגד לצבאות פרטיים במדינה שזה עתה הוקמה ועמד על כך שהנשק יימסר לצה”ל , באצ”ל התנגדו והאוניה הוטבעה מול חופי ת”א מאש שנורתה מתותח צה”לי , זה היה פשוט נסיון של מרד בהנהגת המדינה, אגב כעבור חמישה חודשים אותו ראש ממשלה, בשם אותה ממלכתיות פירק את הפלמ”ח שניתן לומר עליו שטרם הקמת המדינה היה הצבא של השמאל.

גם פירוק הפלמ”ח לא עבר בקלות אבל לא הגיע לידי עימות פיזי.

למדו את בניכם ממלכתיות מהי שלא ייזונו מספר בית ספר שהוא ספר “מטעם”.