Thursday, September 28, 2023 - 06:47 AM ET (11:47 GMT)
Post Thumbnail

מבחן הגבריות שלי – כשלון ידוע מראש

אני לא אוהב בחינות, מתעב בחינות פתע כך שמבחן גבריות ועוד על הגבריות שלי עת ברור לי שהכישלון ידוע מראש גורם לי לחלחלה. נכון מבחן הגבריות שלי לא מתמודד עם...

קרא עוד >

ע"י

00
00
Post Thumbnail

על “מבצע ינאי”, עשר דקות של פחד ותהילה

אחד הדברים הדרמטים הקורים למי שמשרת ביחידה קרבית היא “ההקפצה”, אירוע שבגזרה שלך מסתבך ואתה מוזעק לסייע. לצערי חוויתי ארועים כאלה והדבר הנורא ביותר הוא המעבר משלווה לפעילות מואצת, רגע...

קרא עוד >

ע"י

00
00
Post Thumbnail

שבטה, דצמבר 1964

נפגשתי השכוע עם אבי הקב”ט של המקום בו אני עובד, איכשהו התגלגלה השיחה לזכרונות מהשרות הצבאי ובעיקר זכרונות משבטה. באותו פרץ של נוסטלגיה גיליתי בחשבון פשוט שאנו מעלים זכרונות מלפני...

קרא עוד >

ע"י

00
00
Post Thumbnail

אפק וארוחת הבוקר השמינית

אפק הצעיר עד מאד קם בבוקר, התרחץ, התלבש והתכונן לארוחת הבוקר, רק שכמו במשל הישן  היה יותר רצון של ההורים להאכיל מאשר לאפק רצון לאכול. כל הכוחות גויסו –  “הנה...

קרא עוד >

ע"י

00
00
Post Thumbnail

כשנמות יקברו אותנו – במגרש בקרית שלום

כמו באפקט הפרפר גם אצלי מספר תהליכים גרמו לי לחשוב באופן לא שגרתי. חוויתי שכול השבוע ובעקבותיו פגישה לא מלבבת עם אנשי חברה קדישא, כיהודי מאמין קשה לי עם המשולש...

קרא עוד >

ע"י

00
00
Post Thumbnail

נזימה ראובן ז”ל – המגדלור שכבה

בשבת נפטרה נזימה ראובן חמותי היקרה פשוטו כמשמעו, היא נפטרה בשבת יום בו לפי המסורת נפטריםהצדיקים ואכן היא הייתה צדקת. דמות מיוחדת עד למאוד הייתה חמותי (וכמה קשה לי לכתוב...

קרא עוד >

ע"י

00
00