Monday, February 17, 2020 - 09:24 AM ET (14:24 GMT)
Post Thumbnail

הרעשים, הרחשים שברקע

אותגרתי בעצימת עיניים ובשמיעת רעשים שספק הם אמיתיים ונשמעים באוזניים וספק צלילים שאצורים בזכרוני. לפני עשרות בשנים הדריך אותי דרש מוחסן בהקשבה לקולות הלילה, הלילה הוא אפל , העיניים מאבדות...

קרא עוד >

ע"י

00
00
Post Thumbnail

כף היד השחורה

עינת אתגרה אותי בציור כף ידי  ובתוך הציור לכתוב דבר מה, נעניתי לאתגר (הציור מצורף למעלה) וזה מה שקולמוסי רשם.  כף היד השחורה, אלו המילים שעלו במוחי עת קיבלתי משימה...

קרא עוד >

ע"י

00
00
Post Thumbnail

קפה של שבת בבוקר

אני אדם של השכמה מוקדמת, אני אוהב את השעות של מעבר מחושך לאור, אני אוהב את השקט , את ציוץ הציפורים המשכימות קום, אני אוהב לשבת לי לבדי, ספר טוב,...

קרא עוד >

ע"י

00
00
Post Thumbnail

על ספרות ומספרים

 לאחר שעינת אתגרה אותי בשלוש מילים החלטתי לאתגר את עצמי בספרות, במספרים, להיזכר במספרים שהיו לי חשובים לאורך השנים. כמו המספר שבעים ארבע מאות ארבע עשרה של הקטר המיתולוגי ,...

קרא עוד >

ע"י

00
00
Post Thumbnail

על קטרים וקופסאות סרדינים

עינת איתגרה אותי, נתנה לי לבחור שלוש מילים מתוך חבילת מילים שהניחה על השולחן, ומהן להרכיב סיפור קצר, בחרתי ב – “אבא , קיץ , רכבת” , חשבתי לכתוב שבחופשת...

קרא עוד >

ע"י

00
00
Post Thumbnail

אפולו 11, מתן דרורי ואני

מן הידוע שקידמה טכנולוגית משפיעה בסופו של יום גם על האזרחים הפשוטים. מנועי הסילון שנועדו לשמש מטוסי קרב מצאו את מקומם בטיסות אזרחיות, מכשירי G.P.S שנועדו לעזור לניווט טילים מצאו...

קרא עוד >

ע"י

00
00