הרצחת וגם ירשת הגרסה הפולנית

פולין מאשרת בימים אלה את החוק המאפשר לפולנים לגזול בצורה חוקית את רכושם של היהודים שחיו בפולין כאזרחים פולנים ונרצחו בשואה או ברחו מבתיהם.

גם לי צד אישי בעניין, סבי שאני נקרא על שמו ואף פעם לא נפגשנו נולד בעיירה קטנה בפולין ושמה היהודי היה אושנצ’ין  (בפולנית – OSIENCY)  , משפחתו גרה שם דורות, גדלו יחד עם הפולנים הגויים אולם כלום לא עמד לזכותו  משנכנסו הגרמנים לעיירה, שכניו הפולנים רצו להלשין שפה גר יהודי, סבי נשלח לבצע עבודות דחק וחיש קל הועבר לתאי הגזים והפולנים ירשו את ביתו, אינני יודע אם יש זיקה ישירה בין מי שגר שם היום לבין המלשינים מלפני כשמונים שנים לי זה לא משנה, תמיד חלמתי שאקבל את הבית לחזקתי ואעלה עליו 9 – D היום לא רק הבית נגזל גם החלום נגזל.

לא סתם אני מתעב את הפולנים אפילו יותר מהגרמנים (סליחה על ההכללות, היו גם מעט צדיקים בסדום הפולנית), אני מתעב אותם על הבוגדנות, החמדנות, האנטישמיות, לא סתם הגרמנים הפכו את פולין לפח האשפה של יהודי אירופה, הם סמכו על הפולני שאם יהודי יברח מהגרמנים הפולנים כבר יהרגו אותו.

איך אומרים בקללה הישראלית הידועה ? “שאת כל הרכוש שגזלו יוציאו על תרופות” אמן.